Grażyna Kuryłek

Prowadzimy rachunkowość dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Oferujemy Państwu pełna obsługę księgową oraz w zakresie kadr i płac. Wykonujemy rozliczenia podatkowe, w tym rozliczenia PIT, CIT, VAT, oraz sporządzamy dokumentację kadrowo-płacową , dokumentację ZUS, oraz sprawozdania finansowe do GUS.


Nasza oferta obejmuje

1. Usługi księgowo -rachunkowe

•      prowadzenie księgowości-wszystkie formy opodatkowania :

ksiąg rachunkowych, książek przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,

•      prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych,

•      prowadzenie ewidencji wyposażenia,

•      prowadzenie rejestrów VAT i tworzenie deklaracji VAT i VAT UE,

•      wysyłanie plików JPK

•      sporządzanie deklaracji podatkowych,

•      rozliczanie składek ZUS,

•      sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

•      kompleksowe doradztwo z zakresu prowadzenia działalności.

2. Kadry i płace

•      prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników;

•      prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników;

•      naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych;

•      pomoc w wyborze formy zatrudnienia pracownika (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło);

•      rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy (urlopów okolicznościowych, zwolnień lekarskich itp.);

•      wyliczanie przysługujących urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych;

•      naliczanie wynagrodzeń pracowników;

•      sporządzanie i rozliczanie list płac z uwzględnieniem wszelkich dodatków tj. nocne, nadliczbowe i potraceń tj. komornicze, alimenty;

•      sporządzanie rocznych deklaracji o dochodach pracowników (PIT – 11, PIT – 4R);

•      sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy;

•      sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych;

•      prowadzenie rozliczeń z PFRON.